Arbetsplats utan kollektivavtal

Inom kommunal och statlig sektor finns det normalt sett alltid kollektivavtal. Arbetsgivare inom privat sektor kan dock sakna kollektivavtal. Då bör du försöka se till att de villkor som regleras i kollektivavtal i stället skrivs in i ditt anställningsavtal.

Viktiga punkter att ta upp när du ska förhandla med en arbetsgivare som saknar kollektivavtal är:

  • Tjänstepension. På arbetsplatser som har kollektivavtal gör arbetsgivaren tjänstepensionsavsättningar som beror på hur hög lön du har. Men många arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar trots att kollektivavtal saknas. En vanlig lösning är då att arbetsgivaren sätter av en viss procent av din lön i tjänstepension.
  • Lönerevision. Det bör skrivas in i ditt anställningsavtal att du har rätt till årlig lönerevision.
  • Arbetsskadeförsäkring och grupplivförsäkring. Det bör även skrivas in i ditt anställningsavtal att du har rätt till arbetsskadeförsäkring och grupplivförsäkring.
  • Semester. Du har enligt lag rätt till 25 semesterdagar per år. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan du förhandla fram att du vill ha mer semester än så. Det gäller speciellt om din arbetsgivare inte har någon kompensation för övertidsarbete.
  • Längre uppsägningstid under dina första år som anställd. Det är inte ovanligt att du kan förhandla dig till tre månaders uppsägningstid om arbetsgivaren tvingas säga upp dig.

Om du vill att din arbetsgivare ska teckna kollektivavtal kan du kontakta oss på Jusek för råd och hjälp.

För dig som arbetar inom privat sektor:

Läs mer på knegdeg.se