Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor. Det sluts mellan en eller flera fackliga organisationer å ena sidan och en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation å andra sidan.

Kollektivavtal statlig sektor

På de flesta myndigheter finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor.

Kollektivavtal kommunal sektor

I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor.

Kollektivavtal privat sektor

Kollektivavtal inom den privata sektorn kan träffas på olika nivåer. Här presenterar vi aktuella kollektivavtal för privat sektor.

Mer om kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor. Det sluts mellan en eller flera fackliga organisationer å ena sidan och en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation å andra sidan.

Arbetsplats utan kollektivavtal

Inom kommunal och statlig sektor finns det normalt sett alltid kollektivavtal. Arbetsgivare inom privat sektor kan dock sakna kollektivavtal. Då bör du försöka se till att de villkor som regleras i kollektivavtal i stället skrivs in i ditt anställningsavtal.