Mångfald

Jusek tycker att mångfaldstänk är ett viktigt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av varje verksamhet, såväl organisationsövergripande som i den vardagliga dialogen. Genom att aktivt motverka normer och värderingar som hindrar organisationen att se alla individer bortom kategorier säkras kompetensförsörjningen genom att varje individs unika kompetens tillvaratas.

Mångfalden av bakgrunder, erfarenheter, intressen och styrkor ska användas och utvecklas i alla verksamheter. Varje individ är unik. Genom att se det och bygga på individens styrkor, ges förutsättningar för att hitta den bästa lösningen för verksamheten och för individen. Att bejaka mångfald berikar organisationen och bidrar till att skapa effektivare verksamheter.

Ge förutsättningar för karriär på lika villkor

Genom att jobba med mångfald tar vi in fler perspektiv i vårt arbete. Det handlar om att tillåta människor att vara den en är och att visa respekt för varandra. Det handlar också om att uppskatta våra olikheter, oavsett vilken ålder, sexuell läggning, etnicitet, köns-identitet/uttryck eller funktionsvariation vi har.

Jusek verkar för ett arbetsliv där alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär. Att arbeta med mångfald gör att vi som förbund kan bli ännu bättre på att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden.

Så här arbetar Jusek konkret med mångfald:

Karriär på lika villkor "Kliv-In"
Läs mer om vårt politiska arbete för invandrade akademiker

HBTQ
Läs mer om vårt HBTQ-arbete

#Metoo
Läs mer om vårt arbete mot sexuella trakasserier

Föreläsningar
Boka in en föreläsning om inkluderande bemötande
Boka in en föreläsning om genuskommunikation på jobbet
Boka in en föreläsning om att rekrytera och leda mångfald
Boka in en föreläsning om sexuella trakasserier
Se föreläsningen "Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två" som tar upp genus och jämställdhet ur ett barnperspektiv

Handböcker

Jusek tipsar om handböcker som ger inspiration och ökar kunskapen om inkluderande bemötande:

Schyst! av Region Wärmland (PDF)
Genusfoto av Spoon (PDF)
Alla ska med av Länstyrelsen Skåne (PDF)
10 tips för tillgänglighet av Åsa Gustafsson, SFS och Sensus (Länk för att beställa boken)
Vit svart eller brun (PFD)
Med ADHD på jobbet av Attention (PDF)
Med asperger på jobbbet av Attention (PDF)
Vad är Tourette? av Attention (PDF)