Vill du bli mentor åt en invandrad akademiker?

Juseks mentorprogram för invandrade akademiker drog igång för första gången i Stockholm hösten 2010. Adepterna är ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, systemvetare och kommunikatörer med utländsk bakgrund och utbildning. Gemensamt har de att de är relativt nya i Sverige och lär sig svenska.

Varje mentorpar deltar i programmet under sju månader och får utbildning i mentorskap, interkulturell kompetens och kontinuerlig guidning av Jusek för att lyckas i mentorskapet. Intag till nya program sker kontinuerligt, vi startar nya omgångar varje höst och vår.

Möt en professionskollega från Spanien, Irak, Malaysia eller Bolivia

Vi söker nu kvalificerade och motiverade mentorer som vill ta chansen att utvecklas i mötet med en adept med utländsk examen. Förutom möjligheten att tänka igenom din arbetssituation och yrkesroll utgör adepternas internationella kompetens en resurs, inte bara för dig utan också för din arbetsgivare. Som mentor har du dessutom möjlighet att hjälpa till att öppna annars stängda dörrar.

Anmälan mentor invandrad akademiker

Om adepterna

Adepterna är företrädelsevis ekonomer, jurister och samhällsvetare och kommer från en lång rad olika länder. En del av adepterna är nyutexaminerade medan andra har flerårig arbetslivserfarenhet.

Anmälan adept Invandrad akademiker

Om programmet

Varje mentorpar deltar i projektet under sju månader och träffas en gång i månaden. Under mötena som äger rum i Stockholm får paren utbildning och utbyter tankar, erfarenheter och idéer och knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

Kontakt
Charlotte Tarschys
charlotte.tarschys@jusek.se
070 665 29 05