Bli adept och få en mentor

Är du ekonom, jurist, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker eller kommunikatör med utländsk bakgrund och utbildning? En mentor med samma yrkesbakgrund kan ge dig verktyg att underlätta vägen till ett bra jobb.

FÖR TILLFÄLLET ÄR DENNA TJÄNST EJ TILLGÄNGLIG PÅ GRUND AV UTVÄRDERING- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE. DETTA FÖR ATT GÖRA MENTORSKAPET ÄNNU BÄTTRE FÖR DIG SOM MEDLEM.

 

En mentor kan ge dig kunskap, vägledning och dela sitt nätverk så att du kommer närmare ditt mål. Det är inte mentorns jobb att fixa ett jobb till dig men mentorn kan ge stöd på vägen. Från tidigare program har 64 procent fått kvalificerade jobb under eller efter programmet och av dessa säger två av tre att mentorn var viktig för att de skulle få jobbet.

Sedan 2010 har Jusek drivit ett mentorprogram för invandrade akademiker med start varje höst (september) och vår (februari). Programmet pågår i sju månader och innebär tre obligatoriska gemensamma utbildningsträffar med Jusek i Stockholm och enskilda träffar mellan mentor och adept varje månad.

De enskilda träffarna lägger ni var och när ni vill. Vad ni pratar om beror på vad du som adept vill ha hjälp med. Mentorn kan ge dig råd, kunskap som svensk arbetsmarknad, sin bransch och yrkesroll. Vi hoppas även att ni får en förtroendefull relation där du som adept kan få del av mentorns nätverk eftersom vi vet att många i Sverige får många jobb via kontakter. Samtidigt är det viktigt att veta att mentorns roll är ge verktyg för att närma sig arbetsmarknaden, men mentorn har aldrig ett ansvar att fixa ett jobb åt adepten.

Eftersom vi vet att svenska språket ofta är en förutsättning för att få jobb genomförs programmet på svenska. Vi vill att du som deltar har en grundnivå i svenska så att du kan förstå och föra enkla samtal.

Mentorerna är personer med som har jobbat ett tag på svensk arbetsmarknad. De får inte betalt utan ställer upp helt ideellt. Vi matchar er utifrån adeptens önskemål om framtida jobb och försöker hitta en mentor med liknande bakgrund. Men vi kan aldrig garantera en mentor, det beror på hur många mentorer som anmäler sig.

Vi har ett samarbete med utbildningen SFEJ, Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare på SIFA. Det betyder att deltagare i utbildningen har förtur men vi försöker hitta en mentor år de som vill bli adepter.

Som adept kan du få stor nytta av en mentor. Men fundera gärna en vända på om du kan lägga tid och engagemang under den här perioden, annars är det bättre att mentorn kan ge stöd till en annan adept.