Bli adept och få en mentor

Varför skaffa en mentor? För dig som är adept kan mentorskap underlätta vägen in på arbetsmarknaden. Att närma sig ett kvalificerat arbete.

ANSÖK OM ATT BLI ADEPT

En mentor kan bland annat hjälpa dig att:

  • utöka ditt nätverk
  • lära dig om olika branscher och kompetenskrav inom din profession
  • träna yrkessvenska
  • lära dig om arbetsplatskultur.

Tips för ett lyckat mentorskapsprogram

Berätta för din mentor vad du behöver

Det är du som bestämmer vad du och din mentor ska prata om när ni träffas. Det är dina mål som styr er relation. Berätta för din mentor vad du behöver, vilka mål och förväntningar du har och hur du gillar att kommunicera. Om du vill ha hjälp med något, fråga din mentor om hen kan hjälpa dig. Det är inte säkert att din mentor kan hjälpa dig med allt. Du kan alltid fråga, men du behöver respektera när det är något som mentorn inte kan.

Berätta om dig själv för din mentor

Berätta om dig själv för din mentor. Vad tycker du är viktigt? Vilka är dina utmaningar? Vad är du nyfiken på? Vilka mål har du med att ha en mentor? Om du berättar om dig för din mentor blir det lättare för hen att hjälpa dig. Det blir också lättare för er att bygga en stark relation. Lägg tid i början av mentorskapet på att lära känna varandra innan ni börjar prata om de frågor som du vill ha hjälp med.

Var nyfikna på varandra

Du och din mentor kommer att ha likheter och olikheter. Ni har olika bakgrund och erfarenheter. Var nyfiken på din mentor. Utmana dina fördomar. Då kan du lära dig nya saker, både om dig själv och om arbetslivet i Sverige.

Visa varandra respekt

Din mentor får inte betalt för att vara mentor. Hen gör det av engagemang och med goda avsikter. Mentorn har ett jobb och kanske familj och fritidsintressen. Mentorn vill ofta väldigt gott, men kan kanske tycka att det är utmanande att hinna med mentorskapet. Det kan till exempel märkas genom att mentorn vill hjälpa dig och trä±as men har svårt att hitta tid till era möten. Du som adept kan respektera din mentor genom att komma i tid till era möten och hör av dig i tid om du inte kan komma till ett möte. Försök också att prioritera era möten och leva upp till de förväntningar och spelregler för relationen som ni gemensamt kommit fram till.

Kom förberedd till era möten

Inför varje möte med din mentor har du ansvar att föreslå vad ni ska prata om. Det ökar chansen att mötena blir lärorika. Förbered mötena genom att tänka igenom:

• ämnen eller områden som du vill diskutera med mentorn.
• vilka övningar i handboken du skulle vilja göra i era möten.
• frågor som du vill ställa till mentorn.

Ju bättre du kan beskriva vad du behöver, desto större chans att mentorn kan hjälpa dig.

Ta ansvar och fatta egna beslut

Du som adept har ansvar för att du utvecklas och lär dig saker med hjälp av din mentor. Din mentor kommer att ställa upp för dig och försöka bidra på olika sätt, men du behöver själv ta ansvar och fatta dina egna beslut. Se din mentor som en
rådgivare. Ibland kommer du att följa mentorns råd, andra gånger vill du kanske välja en annan väg.