Karriär på lika villkor

Hur kan du och din organisation bidra till integration i praktiken? Vi vet.

Idag har 55 000 invandrade akademiker jobb som inte motsvarar deras utbildning. Vi vet att sex av tio jobb förmedlas via kontakter, vilket i hög grad missgynnar utrikesfödda

Det vill vi ändra på.

Vill du veta mer om Juseks mentorsprogram »

Effekten av Juseks mentorskapsprogram

Utvärdering av Kliv in Juseks mentorskapsprogram »

Kontakt
Charlotte Tarschys
charlotte.tarschys@jusek.se
070 665 29 05