Juseks arbete för höjd utbildningskvalitet

Jusek driver aktivt hjärtefrågan om höjd kvalitet i den akademiska utbildningen. Här kan du läsa mer om vilka områden vi fokuserat på.

Fortfarande för lite undervisningstid

Hela 20 procent av studenterna på samhällsvetenskapliga utbildningar har så lite som fyra timmar undervisning per vecka. Trots de kvalitetssatsningar som genomförts inom den högre utbildningen under senare år är det idag lika lite undervisningstid som för fem år sedan, visar Juseks nya undersökning.
Läs rapporten

Juseks fem punkter för utbildningskvalitet 

Kvaliteten i den akademiska utbildningen är nu i fokus i utbildningspolitiken. Det är på tiden. Svenska företag konkurrerar på en global marknad och behovet av akademisk arbetskraft med en utbildning av hög internationell klass är stor. Jusek har definierat vad vi anser vara de fem viktigaste kvalitetsaspekterna i den högre utbildningen.
Juseks rapport Juseks fem punkter för utbildningskvalitet

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger att de idag skulle valt en annan utbildning än den som de precis har läst klart. Det är alldeles för många. Det är framförallt de som ångrar sina utbildningsval som är missnöjda med kvaliteten i utbildningen.
Juseks rapport Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Debattartikel på Brännpunkt Var tredje ångrar sin utbildning

God kvalitet i utbildningen kräver resurser 

Det satsas idag för lite resurser på utbildningar inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Detta leder till att studenterna får begränsad lärarledd tid, otillräcklig forskningsanknytning och inte får maximal nytta av sin utbildning. Detta vill Jusek ändra på. Åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Det är vad de som pluggar på en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning har i genomsnitt, visar en undersökning Jusek genomfört. 
Juseks rapport Mer undervisning för ökad kvalitet 

Yrkeshögskolan är prioriterad – nu är det också högskolans tur

Yrkeshögskolorna får omkring 30 procent mer resurser per utbildningsplats än landets högskolor och universitet. Därför får en blivande redovisningsekonom på yrkeshögskolan minst dubbelt så mycket undervisning som en blivande ekonom på högskolan. Vi vill därför se en översyn av hur resurserna fördelas.  
Juseks rapport Olika förutsättningar för eftergymnasial utbildning