I medborgarnas tjänst

För en rättsäker , effektiv och kvalitativ offentlig sektor. Många av Juseks medlemmar arbetar på uppdrag från medborgarna och är en del av den svenska förvaltningen. Deras uppgift är att se till att den offentliga sektorn sköts effektivt och rättssäkert samt att den service som tillhandahålls medborgarna är av hög kvalitet.

Genom att bereda och verkställa politiska beslut skapar de förutsättningar för den gemen­samma välfärden. Medlemmar i Jusek står även för en avgörande del av kunskapen inom rättsväsendet och fattar genom myndighetsutövning beslut av stor betydelse för individen. 
Läs rapporten I medborgarnas tjänst 2018 »

Arkiv

Juseks rapport: Skriv in tjänstemännens roll i kommunallagen
Jusek och Kommundirektörsföreningen presenterar en ny rapport där de uppmanar regeringen att förtydliga tjänstemännens roll i kommunallagen.

Juseks rapport – Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor 
För att säkra välfärden behöver fler lockas av att arbeta i offentlig sektor. Juseks rapport visar att medlemmarna som arbetar i offentlig sektor upplever arbetet som meningsfullt. Det är glädjande. Men skickliga medarbetare behöver fler incitament för att stanna. 
Läs Juseks rapport

Jusek replikerar i DN debatt (15 april, 2014)
”Säkra välfärden genom större och starkare kommuner”.
Läs repliken i sin helhet
     

Tjänstemännens ansvar borde skrivas in i lagen
Kommunerna och landstingen har ett stort ansvar för välfärdens Sverige. Men resurserna räcker inte till. För att säkra kompetensen och rättssäkerheten måste kommunerna bli färre och större. Dessutom bör tjänstemännens roll och uppdrag tydliggöras i kommunallagen, skriver Jusek i Dagens samhälle 5 december.
Läs hela artikeln här

Sverige har för många och för små kommuner
Sveriges kommuner är för små. Det anser Jusek som vill att regeringen ska ta initiativ till en genomgripande kommunreform.
– Det krävs om kommunerna ska klara välfärden, säger Sofia Larsen, ordförande i Jusek.
Läs hela artikeln

Politik för en effektiv, rättsäker och kvalitativ offentlig sektor

Juseks förbundsstyrelse har nyligen tagit beslut om ett program för ett effektiv, rättsäker och kvalitativ offentlig sektor. Programmet är en del av det arbete Jusek bedriver för att diskutera offentlig sektorns utmaningar. Inspiration till programmet har bland annat hämtats från seminarieserien ”I medborgarnas tjänst”. 

Läs så får vi en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor

Jusek i media
Jusek vill vara en aktiv aktör i debatten om offentlig sektor. Här är några av de debattartiklar Jusek skrivit för att lyfta fram viktiga områden.

Rätt kompetens nyckeln till lyckade upphandlingar, Dagens Samhälle
Välfärden kräver större och färre kommuner, Dagens Samhälle 
Attraktiva löner är vägen framåt, DN-debatt