Inkluderande bemötande på jobbet

Jusek kommer gärna till din arbetsplats för att prata om mångfald och inkluderande bemötande. Vi går igenom olika normer och förväntningar i samhället och hur de påverkar hur vi tänker och agerar.

Den kortaste föreläsningen är en timme och fungerar bra som ett lunchseminarium. Då hinner vi prata om olika normer med betoning på heteronormen, grundläggande HBTQ-begrepp och ger råd för inkluderande bemötande på jobbet. Får vi längre tid hinner vi även prata om till exempel diskriminering och hur genus speglas i ord och bild. Ju mer tid vi har desto fler lärorika övningar och kortfilmer hinner vi med.

Så här kan en inbjudningstext se ut:
Inkluderande bemötande på jobbet
Har du ett arbete som innebär möten med kunder, klienter, kollegor, medlemmar, invånare, studenter eller samarbetspartners? För att alla människor vi träffar ska känna sig välkomna, respekterade och väl till mods, krävs inte bara ett sakkunnigt bemötande, utan även en fundering och insikt i hur normer påverkar oss och styr vårt beteende.

På seminariet får du lära dig ett normmedvetet synsätt och grundläggande HBTQ-begrepp. Du får råd om hur du och din arbetsgivare kan agera inkluderande, med konkreta exempel från arbetslivet. Målet är att vi alla ska känna att vi kan vara oss själva och därför agera utifrån vår fulla potential.

Praktiskt inför föreläsningen

I salen där vi ska vara behövs projektor och högtalare. White board/blädderblock, microfon och hörslinga bör också finnas. På föreläsningar över en timme krävs en större yta för att genomföra praktiska övningar. Vi vill ha minst 20 anmälda för att genomföra föreläsningen, även potentiella Jusekmedlemmar är välkomna!
Kontakta Ulrika Husmark för att planera en föreläsning på din arbetsplats:
ulrika.husmark@jusek.se eller 070-665 29 62.