HBTQ: Kan du vara dig själv på din arbetsplats?

Att kunna vara sig själv är oftast en viktig förutsättning för att vi ska må bra och trivas på jobbet

För de flesta av oss är det viktigt att kunna vara öppen med sin sexuella läggning, till exempel att kunna berätta om den person en delar sitt liv med. En annan sak är att få ge uttryck för sin könsidentitet, till exempel att kunna vara både Lasse och Lena. Heterosexuella funderar mer sällan på vad de vill berätta om sitt vardagsliv. Att dölja sitt privatliv är en påfrestning som också kan påverka rollen i arbetsgruppen. Att bejaka mångfald berikar organisationen och bidrar till att skapa effektivare verksamheter.

Diskutera din arbetssituation

Ta kontakt med en lokal facklig representant eller ring Juseks medlemsrådgivning om du vill diskutera din arbetssituation.
Medlemsrådgivningens öppettider
Karriär på lika villkor (pdf)

Boka en föreläsning om inkluderande bemötande eller genuskommunikation

Jusek kommer gärna till din arbetsplats för att prata om normer och förväntningar som styr vårt samhälle och vår kommunikation.

Läs mer om föreläsningen inkluderande bemötande
Läs mer om föreläsningen om genuskommunikation


Tips för öppnare arbetsplatser

Företag och organisationers steg för att främja likabehandling oavsett sexuell läggning.

På väg mot ett öppnare arbetsliv (pdf)
100 steg på väg mot ett öppnare arbetsliv (pdf)

Forskning kopplat till arbetslivet

Homosexuellas villkor i arbetslivet (pdf)
Redovisning av regeringsuppdraget att beforska homo- och bisexuellas arbetsvillkor (pdf)
Fackmedlemmars uppfattning om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen (pdf)

Bra länkar

DO
RFSL
KIM
Transföreningen FPES

Filmen "Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två" tar upp genus ochjämställdhet ur ett barnperspektiv. Få reda på i vilka situationer barn görs till flickor och pojkar och hur det påverkar barnens utveckling och identitetsskapande.