Undersökning: Unga kvinnor utan barn mest stressade.

– Unga kvinnor har ett stressigt arbetsliv och får sämre utlopp för kreativitet redan innan barn kommer in i bilden. Konsekvenserna uppmärksammas först när de syns i lönekuvertet eller i form av sjukskrivning. Regeringen behöver rikta fokus mot tidiga tecken på ojämställdhet och inte bara mot lön och föräldraförsäkring, säger Magnus Hedberg, vd på Jusek.

En rapport från Jusek, där 2000 tjänstemän ingår, visar på en ojämställdhet som drabbar unga kvinnor och som sällan lyfts fram. Av studien framgår att nära fyra tio av kvinnorna upp till 34 år upplever negativ stress i arbetet. Män i samma ålder är istället de som är minst stressade av alla grupper och unga kvinnor utan barn är mest stressade. Resultaten visar alltså att stressen är stor bland unga kvinnor innan de blir föräldrar.

Att få utlopp för kreativitet är enligt undersökningen viktigt för att må bra på jobbet och unga kvinnor är den grupp som i lägst utsträckning uppmuntras att vara kreativa. Därmed får de ett lägre välbefinnande. Hela 30 procent av kvinnorna under 34 år uppger att de inte får vara kreativa jämfört med 6 procent av de unga männen. Unga kvinnor upplever även mindre inflytande över arbetet, något som förklarar att de inte får använda sin kreativitet.

Sammantaget framträder systematiska skillnader som kan lägga grunden för såväl löneskillnader eller ohälsa som olika möjligheter till karriär. Regeringen presenterade nyligen sin jämställdhetspolitik, där föräldraförsäkringen och lönekartläggningar lyftes fram. Jusek efterlyser tidigare åtgärder och menar att den kommande myndigheten bör ha en roll i detta.

– Resultatet slår hål på myten om att den negativa stressen slår till först när unga kvinnor kommer tillbaka till jobbet efter föräldraledighet. Regeringen bör därför inte bara satsa på föräldraförsäkring och lönekartläggningar, utan också rikta insatser mot tidig ojämställdhet. Jämställdhetsmyndigheten bör ha en roll i detta, säger Magnus Hedberg.

Läs rapporten I skuggan av lön och ohälsa

Kontakt

Magnus Hedberg, vd Jusek, 070-665 29 13 
Daniel Lind, Samhällspolitisk chef Jusek, 070-665 29 90