Tips för mer kreativ arbetsplats

Utlopp för kreativitet är en viktig indikator för välbefinnande i arbetslivet. Hög kreativitet hänger samman med låg stress, stort inflytande, bra samspel med kollegor och möjligheter att lära sig nya saker. Vi har sammanfattat några enkla tips för öka det kreativa utloppet för alla medarbetare.

Ge inflytande
Låt medarbetarna vara med och bestämma vilka arbetsuppgifter som bäst leder fram till de mål som satts upp och hur dessa utförs på bästa sätt.

Utvärdera både process och mål
Låt inte utvärderingen enbart fokusera på resultaten utan även på tillvägagångssättet. Finns det andra oprövade arbetsmetoder som kan vara mer effektiva och engagerande?

Avsätt tid och resurser
Idégenerering behöver sin egen tid. Ge tid för reflektion och resurser till nya idéer.

Ha en löpande dialog
Det är lättare att kunna och våga jobba vidare med en idé om det finns utrymme att stämma av med kollegor och närmaste chef. Likaså är det viktigt att få erkännande för sina idéer.

Våga göra fel
För att pröva nytt behöver det vara högt i tak för att ifrågasätta både ledning och gamla beprövade metoder. Dessutom behövs ett tillåtande klimat där det ibland är okej att göra fel.