Öka ditt välbefinnande i arbetet

Arbetsmiljöansvaret på din arbetsplats ligger på din arbetsgivare. Så är det och så ska det vara. Men som medarbetare (och chefer) har vi också ett ansvar – inför oss själva, kollegor, chefer och arbetsgivare.

Enligt psykologiprofessorn Peter Warr kan ett högre välbefinnande i arbetet uppnås genom att ställa rätt frågor till oss själva, ge oss tid att reflektera över våra svar och utveckla handlingsstrategier utifrån våra slutsatser.

Dessa frågor kan delas upp i tre steg, nämligen:
a) Din uppfattning om och känslor kring ditt arbete och din arbetssituation
(punkt 1-4 nedan)
b) Hur du ser på världen och hur det påverkar dina känslor och uppfattningar
(punkt 5-7 nedan)
c) Hur din arbetssituation kan förbättras och hur du kan påverka dina förhållningssätt (punkt 8-9 nedan)

De frågor som vi bör ställa oss själva presenteras här nedanför – men uppfatta inte listan som att du måste besvara alla frågor, utan du kan självklart fokusera på den eller de frågor du anser vara viktigast för dig.

  1. Om du tänker i ett lite längre tidsperspektiv, hur nöjd är du sammantaget med ditt arbete?
  2. Vilka delar av ditt arbete är du mest nöjd med (till exempel närmaste chef) och vilka är du mest missnöjd med (t ex arbetsuppgifterna)?
  3. Vilka delar av arbetet är viktigast för att du ska vara nöjd med ditt arbete (till exempel kollegorna)?
  4. Är du så missnöjd med ditt arbete att du vill göra något åt det?
  5. Kommer du om ett eller två år att vara mer nöjd med ett annat arbete, eller kommer du att vara ungefär lika missnöjd som nu?
  6. Hur går dina vanliga tankebanor?
  7. Tänker du ofta på personer som befinner sig i en bättre position än du?
  8. Tanker du ofta på hur saker kunde ha varit så mycket bättre?
  9. Har du vanligtvis för höga förväntningar?

Utifrån dina svar på frågorna 5-6, vilka tankemönster och beteenden vill du förändra – i syfte att öka ditt välbefinnande i arbetet?

Kan du förbättra dina arbetsförhållanden så att ditt välbefinnande ökar, eller bör du söka dig till ett nytt jobb?

Hur kan du förändra hur du ser på världen i syfte att förbättra välbefinnandet i ditt arbete, även om du inte kan förändra din omgivande verklighet?

De flesta av oss spenderar en stor del av vår vakna tid på jobbet. Därför är det viktigt för vår livskvalitet att vi mår bra på och av jobbet. Men att vara nöjd med jobbet är en komplex fråga som skär igenom oss själva, våra arbetsuppgifter, våra kollegor, våra chefer, våra arbetsplatser, våra arbetsgivare och är en komponent av den övergripande samhällsutvecklingen.

Genom att ge stöd i din egen karriär kan ovanstående frågor bidra till ett högre välbefinnande i arbetet. Läs och fundera. Om du ser behovet: formulera din strategi för hur du ska öka ditt välbefinnande i arbetet.

Bakgrund:
Författare: Peter Warr, professor emeritus i arbetspsykologi vid universitet i Sheffield, Storbritannien. Warr har varit en världsledande forskare i arbetspsykologi och välbefinnande i arbetet under mer än fyra decennier.

Två böcker av Warr: Den första är en översikt och som ger tydliga rekommendationer till enskilda individer. Den andra är en sammanställning av resultaten av ett tusental forskningsstudier om lycka i arbetet – dess orsaker och konsekvenser.