Så ökar vi lyckan på Sveriges arbetsplatser

Ett större fokus på välbefinnande i arbetet skulle bidra till effektivare verksamheter, minska sjukskrivningarna och förlänga arbetslivet. Juseks Lyckometer är en unik och forskningsbaserad undersökning som visar vad vi kan göra för att må bättre på jobbet.

Juseks lyckometer

Välbefinnandet i arbetslivet har minskat sedan 1970-talet. Det påverkar både individer och verksamheter och på lång sikt även samhällsekonomin. Det är hög tid att fackliga organisationer, arbetsgivare och politiker tillsamman arbetar för en bättre arbetsmiljö och ökat välmående. Tillsamman kan vi vända utvecklingen.

– Svenskt arbetsmiljöarbete är väl utvecklat, men fokus ligger på att förebygga risker och ohälsa. Ett modernt arbetsmiljöarbete bör även inkludera det som skapar välbefinnande i arbetet, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef.

Undersökningen visar att de viktigaste faktorerna för att förbättra välbefinnandet i arbetet är:

  • Balans mellan arbete och fritid
  • Arbetsuppgifter som är utmanande och utvecklande och där kreativiteten får utlopp
  • Chefer som ger löpande stöd och konstruktiv feedback
  • Verksamheter som drivs effektivt och där medarbetarna behandlas rättvist
  • Bra kollegor, yrkesmässigt och socialt

Här är Juseks tips på vad du kan göra för att förbättra ditt välmående i arbetslivet

Juseks kräver nu att

  • Välmående ska ingå i regeringens arbetsmiljöstrategi. Där lyfts den psykosociala aspekten av arbetsmiljön fram, men strategin fokuserar på att förebygga risker och ohälsa. Även välmående i arbetslivet bör finnas med i strategin.
  • Regeringens planerade kunskapscentrum för arbetsmiljö måste få i uppdrag att fokusera på välbefinnandet i arbetet.
  • Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö bör ta upp välbefinnande i arbetet. Det saknas i dag.
  • I den arbetsmiljödialog som regeringen har initierat med parterna och Arbetsmiljöverket bör välbefinnandet i arbetet vara en självklar del.

Läs mer

Juseks lyckometer

"Får folk må bra på jobbet minskar sjukfrånvaron" (GP)

Glada medarbetare är mer kreativa (DN)

Läs Juseks rapport om välbefinnande i arbetslivet