Återhämtning centralt för att klara stressen

December är en av de intensivaste perioderna på året för många. ”Nu gäller det bara att jobba på fram till jul och sen så…” tänker du kanske. Men ibland hinner stressen gå för långt.

Martin Edrenius är ombudsman på Jusek och möter många stressade medlemmar.

– Jag fascineras över engagemanget, kunskapen och ansvarstagandet som ofta symboliserar en Jusekmedlem. Men att ständigt sträva efter att vara duktig och prestera innebär också att många är i riskzonen att för utmattningssyndrom.

Christin Mellner är forskare i Arbets- och Organisationspsykologi vid Stockholms universitet och har studerat gränssättning mellan arbete och privatliv.

– Friheten att bestämma själv var och när man jobbar hänger ofta ihop med hög arbetsbelastning. Risken är att ”anytime, anywhere” blir ”all the time, every where”. Att ständigt vara i beredskap gör att du inte får den nödvändiga återhämtningen, säger hon.

Bella Stensnäs är psykolog på Stressmottagningen och föreläser för Juseks medlemmar.

– Stress är en blandning av individ och miljö. Det handlar aldrig bara om dig, säger hon.

Varningstecken på att stressen gått för långt är skiljer sig mellan olika individer. I det läget gäller det att prioritera och balansera din energi. Bella förklarar begreppet energibalansering som att ”göra saker med ränder”. – Genom att växla mellan aktivitet och återhämtning blir du mer balanserad. Det är viktigt att försöka göra detta även om du känner att du skulle kunna köra på utan paus, berättar hon.

Bella lyfter vikten av att kunna skapa distans till stressiga situationer och zooma ut.

– Vad vill du att det ska stå på din gravsten? ”Hon var så bra på att svara i telefon” eller ”han var otrolig på att jobba över”? Hitta din värderande riktning och följ den.

TIPS FÖR ATT HANTERA STRESS

  • Lyssna på din kropp 
    När du känner stressymptom, börja stresshantera. Prioritera och balansera din energi.
  • Ta mikropauser 
    Var där din kropp är och släpp tankar på framtiden och grubblet över det som hänt.
  • Vila
    Om du har nått botten är det vila och återhämtning som gäller. Se till att få professionell hjälp.

Källa: Stressmottagningen.