AMU 2019: Arbetsmarknaden för samhällsvetare

Bland de nyutexaminerade samhällsvetarna anger sju av tio att de arbetar våren 2019 – antingen som anställda eller i eget företag. Det är den lägsta andelen bland Juseks medlemsgrupper. Undersökningen visar också att många samhällsvetare väljer att studera vidare efter sin examen. En dryg fjärdedel av samhällsvetarna som tagit examen 2017/2018 anger vid undersökningstillfället våren 2019 att de läser vidare efter examen. De allra flesta läser vidare för att komplettera sin utbildning men en del väljer att studera vidare för att de inte fått jobb.

Undersökningen visar också att det går snabbt för många samhällsvetare att få ett kvalificerat arbete efter examen. En tredjedel uppger att de fick sitt första kvalificerade arbete redan innan studierna avslutades och inom tre månader efter examen hade knappt 65 procent av samhällsvetarna fått jobb. För en del samhällsvetare tar det dock lite lägre tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Bland de nyutexaminerade samhällsvetarna anger nio procent att de vid undersökningstillfället våren 2019 ännu inte fått något kvalificerat arbete efter examen. Drygt åtta av tio nyutexaminerade samhällsvetare anger att de har kvalificerade arbetsuppgifter och att arbetet är relaterat till utbildningen.

amu-arbuppg-SV-2019.jpg
amu-forsta-kvaljobb-SV-2019.jpg
amu-huvudsaaksyss-SV-2019.jpg
Samhällsvetarna är den grupp som fördelar sig mest jämnt mellan arbetsmarknadssektorerna. Fyra av tio nyutexaminerade samhällsvetare arbetar i privat sektor, en tredjedel inom staten och en dryg fjärdedel inom kommunal verksamhet. Bland de nyutexaminerade samhällsvetarna har en förhållandevis hög andel tidsbegränsade anställningar. Våren 2019 anger 58 procent av de anställda samhällsvetarna att de har en tillsvidareanställning, 8 procent att de har en provanställning och hela 35 procent att de har en annan form av visstidsanställning.

Bland samhällsvetarna är kontakter den vanligaste vägen till jobb – tätt följt av Arbetsförmedlingens platsbank och annonser på arbetsgivarens webbplats. När vi tittar på var och inom vilka arbetsområden som de nyutexaminerade arbetar kan vi konstatera att arbetsmarknaden för samhällsvetare är relativt bred. Många samhällsvetare arbetar inom statlig eller kommunal verksamhet men fördelar sig också över många olika branscher inom den privata sektorn. Olika former av utredningsarbete, administrativt arbete och verksamhetsutveckling är de vanligaste arbetsområdena för nyutexaminerade samhällsvetare.


amu-typ-anstallning-SV-2019.jpg
amu-arbsektor-SV-2019-2.jpg
amu-vagartjobb-SV-2019.jpg
amu-vanl-arbomr-SV-2019.jpg
amu-vanl-bransch-SV-2019.jpg


amu-loner-SV-2019.jpg

Läs hela undersökningen: Efter examen 2019