AMU 2019: Arbetsmarknaden för jurister

Juristerna fortsätter att ha en mycket god arbetsmarknad – drygt 90 procent av de nyutexaminerade juristerna anger att de har en anställning våren 2019. Det är också relativt få jurister som väljer att studera vidare för att komplettera sin utbildning efter examen.

Undersökningen visar också att det går mycket snabbt för de nyutexaminerade juristerna att få ett kvalificerat arbete. Hela 47 procent av juristerna uppger att fick sitt första kvalificerade arbete redan innan studierna avslutades och inom tre månader efter examen hade drygt 80 procent fått jobb. Juristerna får också kvalificerade arbetsuppgifter i större utsträckning än andra utbildningsgrupper. 96 procent av de arbetande juristerna anger att de har kvalificerade arbetsuppgifter och i princip samtliga jurister – 99 procent – anger att arbetet är relaterat till utbildningen.

amu-jurist-arbetsuppgifter.jpg
amu-jurist-typ-anstallning.jpg
amu-jurist-forsta-kvaljobb.jpg

Många jurister arbetar inom staten

Drygt hälften – 55 procent – av de nyutexaminerade juristerna får jobb inom privat sektor. Samtidigt får 37 procent av juristerna ett statligt jobb – den högsta andelen bland Juseks utbildningsgrupper. 65 procent av juristerna har en tillsvidareanställning och 14 procent är anställda som notarier. Den vanligaste vägen till jobb för jurister går via annonser på arbetsgivarens webbplats.

Advokatbyrå är den vanligaste branschen för nyutexaminerade jurister men många jurister väljer också rättsväsendet och annan statlig förvaltning som sitt första jobb. En stor majoritet av juristerna i undersökningen anger att de har ett juridiskt arbete eller någon form av utredningsarbete.

amu-jurist-vagar-jobb.jpg
amu-jurist-sysselsattning.jpg
amu-jurist-vanligaarbetsomr.jpg

amu-jurist-vanligabranscher.jpg

amu-jurist-sektor.jpg

Läs hela undersökningen: Efter examen 2019