AMU 2019: Arbetsmarknaden för ekonomer

Arbetsmarknaden för nyutexaminerade ekonomer är fortsatt god – 80 procent har en anställning eller arbetar i eget företag våren 2019. Andelen som anger att de är arbetslösa eller deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd är också mycket låg. En knapp femtedel av ekonomerna har dock valt att läsa vidare efter examen, främst av anledningen att de vill komplettera sin utbildning.

Undersökningen visar också att det går snabbt för många ekonomer att få ett kvalificerat arbete efter examen. 40 procent av ekonomerna uppger att de fick sitt första kvalificerade arbete redan innan studierna avslutades och inom tre månader efter examen hade 75 procent av ekonomerna fått jobb. Knappt nio av tio nyutexaminerade ekonomer anger att de har kvalificerade arbetsuppgifter och hela 95 procent anger att arbetet är relaterat till utbildningen.

amu-ekonom-kvaljobb.jpg

amu-ekonom-sysselsattning.jpg
amu-ekonom-arbetsuppgifter.jpg
amu-ekonom-typanstallning.jpg

Många ekonomer arbetar inom privat sektor
En stor majoritet – närmare nio av tio – av de nyutexaminerade ekonomerna arbetar i privat sektor och hela åtta av tio anger att de har en tillsvidareanställning. Undersökningen visar också att kontakter är den allra vanligaste vägen till jobb för ekonomer.

amu-arbekstor-ekonom-2019.jpg
amu-ekonom-vagartjobbet.jpg

När vi tittar på var och inom vilka arbetsområden som de nyutexaminerade ekonomerna arbetar kan vi konstatera att arbetsmarknaden för ekonomer är relativt bred. Handels- tjänste- och serviceföretag utgör tillsammans med bank- finans- och försäkringsbolag de vanligaste branscherna för nyutexaminerade ekonomer. En fjärdedel av ekonomerna i undersökningen anger att de arbetar i en ekonomi/controllerfunktion med budgetering och redovisning.

amu-ekonom-vanligaste-arbetsomraden-2019.jpg
amu-loner-ekonom-2019.jpg
amu-ekonom-vanligaste-branscher-2019.jpg

Läs hela undersökningen: Efter examen 2019