Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2017

Juseks arbetsmarknadsundersökning 2017 visar arbetsmarknaden för nyutexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare är fortsatt god.

Bland dem som tog examen under perioden september 2015 – augusti 2016 svarar 78 procent att de vid undersökningstillfället våren 2017 har en anställning eller arbetar i eget företag. Endast två procent anger att de är arbetslösa eller deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Undersökningen visar också att många – 18 procent – valt att studera vidare efter sin examen. De allra flesta som studerar vidare gör det av anledningen att de vill komplettera sin utbildning.

Läs mer om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Vi kan också konstatera att de nyutexaminerade akademikerna får kvalificerat arbete snabbt. Nästan en tredjedel får sitt första kvalificerade arbete redan innan de avslutat studierna och inom tre månader efter examen har 68 procent fått kvalificerat arbete. Vid undersökningstillfället våren 2017 var det endast 4 procent som ännu inte fått kvalificerat arbete.

Majoriteten bland nyutexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare får anställning i privat sektor. Bland de anställda har 66 procent en tillsvidareanställning. Det är också en stor majoritet – 85 procent - av de nyutexaminerade som anger att de har ett arbete som är relaterat till utbildningen och ett arbete där de får använda sin kompetens.

Jämfört med tidigare års undersökningar är det fler som anger löneanspråk vid anställningstillfället. Våren 2017 har hälften av de nyutexaminerade angett löneanspråk vid anställningstillfället och de som gjorde det kom att tjäna i snitt 1 000 kronor mer än de som inte gjorde det. Resultaten tyder på att löneförhandling gör skillnad.

Rapport_efter_examen_2017 »