Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Inkomstförsäkring

Det är Juseks uppgift att ge våra medlemmar trygghet om de skulle bli ofrivilligt arbetslösa under en period. Därför har vi infört en gemensam inkomstförsäkring som ger dig ersättning vid arbetslöshet.

För yrkesverksamma medlemmar i Jusek ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Ersättningen från a-kassan är högst 25 025 kronor i månaden före skatt. Många av Juseks medlemmar har en betydligt högre månadsinkomst och drabbas av ett stort inkomstbortfall vid arbetslöshet.

Juseks inkomstförsäkring utgör därför ett komplement som utökar ersättningen från a-kassa upp till 80 procent* av din lön upp till 80 000 kronor under som mest 120 dagar. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa. Läs även om frivillig tilläggsförsäkring

Räkna ut hur mycket du får ut brutto inkl. a-kassa i 120 dagar.

  % av din lön som är  kr ?    Svar:  kr


OBS! Du måste ha varit medlem i Jusek i minst 12 månader innan du blir ofrivilligt arbetslös för att ersättning ska kunna utbetalas. Om du har omfattats av annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet.'

Frivillig tilläggsförsäkring

Medlemmar som omfattas av Juseks inkomstförsäkring kan teckna en frivillig tilläggsförsäkring. Försäkringen ersätter dag 121-300 och ger tillsammans med a-kassa ersättning med 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr dag 121- 200 och 70 procent dag 201- 300.
Läs mer om tilläggsförsäkringen

* (65 procent i förekommande fall, se AEA:s regler "Dagpenning vid nytt villkor")

Läs mer om inkomstförsäkringen på www.inkomstforsakringen.com/jusek