Sjukpenning för dig som anställd

Om du blir sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig de första fjorton dagarna. Om du är sjuk längre tid än så har du rätt att ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

En del arbetsgivare betalar dock inte sjuklön. I så fall kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan direkt.

Vad krävs för att jag ska få sjukpenning?

Förenklat kan man säga att du får sjukpenning från och med den femtonde dagen som du är sjuk. Du får sen sjukpenning så länge du är sjuk eller till dess att Försäkringskassan byter ut den mot sjukersättning eller aktivitetsersättning. Du får sjukpenning för alla dagar, även helgdagar och arbetsfria vardagar. Det finns dock undantag och regelverket är komplicerat. På Försäkringskassans hemsida  hittar du mer detaljerad information om exakt vilka regler som gäller för att du ska få sjukpenning.

Hur mycket kan jag få i sjukpenning?

Hur mycket du får i sjukpenning bestäms utifrån din sjukpenninggrundande inkomst. Det är Försäkringskassan som fastställer hur stor din sjukpenninggrundande inkomst är. Det gör de baserat på din årsinkomst och din arbetstid. Detta behöver du själv anmäla till Försäkringskassan. 

Om du inte kan jobba alls får du hel sjukpenning. Om du kan jobba deltid kan du få sjukpenning som ligger på 25, 50, eller 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.  

Försäkringskassans hemsida kan du själv räkna ut hur mycket du kan få i sjukpenning. Det är även där du ansöker om sjukpenning.

Kollektivavtal

Om din arbetsplats har kollektivavtal kan du ha rätt till ytterligare ersättning. Kollektivavtalad sjuklön innebär att din arbetsgivare kompletterar den sjukpenning du får från Försäkringskassan. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.