Sjukpenning för dig som är egenföretagare

Självklart kan du som är egenföretagare ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Vilka regler som gäller samt hur mycket pengar du kan få beror på en rad olika saker, bland annat om du har enskild firma eller aktiebolag.

Vad krävs för att jag ska få sjukpenning?

För att du ska ha rätt till sjukpenning måste du vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid. Det krävs även att du går miste om sjukpenninggrundande inkomst samt att du är försäkrad i Sverige. Du ansöker om sjukpenning från Försäkringskassan. Regelverket är dock komplicerat och reglerna skiljer sig åt beroende på om du har enskild firma eller om du har aktiebolag. 

Här kan du som har enskild firma läsa mer om vlka regler som gäller för att du ska få sjukpenning. 

Här kan du som har aktiebolag läsa mer om vilka relger som gäller för att du ska få sjukpenning. 

Hur mycket kan jag få i sjukpenning?

Hur mycket du får i sjukpenning beror på flera saker, bland annat om du har enskild firma eller om du har aktiebolag. 

Här kan du som har enskild firma läsa mer om hur mycket du kan få i sjukpenning

Här kan du som har aktiebolag läsa mer om hur mycket mer du kan få i sjukpenning