Fritidshusförsäkring

När du tecknar fritidshusförsäkring genom oss får du bland annat ersättning för hyresförlust om fritidshuset var uthyrt vid en skada. Du får även ersättning för sanering om du skulle få skadeinsekter i huset.

Så tecknar du fritidshusförsäkring

Läs mer och teckna din fritidshusförsäkring på Folksam hemsida. Där kan du även läsa om vilka villkor som gäller för försäkringen.