Försäkringar

I ditt medlemskap ingår det olika försäkringar beroende på om du är student, yrkesverksam eller egenföretagare. Du har dessutom möjlighet att teckna ytterligare försäkringar till förmånliga priser.

Fördelen med att teckna en gruppförsäkring jämfört med om du ensam tecknar en försäkring är att kostnaderna blir lägre, eftersom många är med och delar på risken.

Försäkringar Student

Studenter får tre månader kostnadsfritt

Tillsammans med Folksam bjuder vi dig på ”Hemförsäkring Mellan” i tre månader om du väljer att teckna försäkringen.

Försäkringar Yrkesverksam

Vilka försäkringar ingår för mig som yrkesverksam?

För dig som är yrkesverksam eller chef ingår vår inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Dessutom ingår flera andra försäkringar under dina tre första månader som medlem. Det är sjukförsäkring, trygghetskapital inklusive diagnosförsäkring, privatvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring samt livförsäkring. Därefter väljer du själv vilka försäkringar du vill fortsätta ha. Du kan även teckna andra försäkringar till förmånligt medlemspris.

Egenföretagare

Vilka försäkringar ingår för mig som är egenföretagare?

Du som är egenföretagare omfattas alltid av vår inkomstförsäkring, olycksfallsförsäkring samt försäkring för allvarlig sjukdom. Dessutom ingår flera andra försäkringar under dina tre första månader som medlem. Det är sjukförsäkring, trygghetskapital inklusive diagnosförsäkring, privatvårdsförsäkring samt livförsäkring. Därefter väljer du själv vilka försäkringar du vill fortsätta ha. Du kan även teckna andra försäkringar till förmånligt medlemspris.

Chef

Försäkringar för dig som chef

För dig som är chef ingår vår inkomstförsäkring i ditt medlemskap. Dessutom ingår flera olika försäkringar under dina tre första månader som medlem. Du kan även teckna andra försäkringar till förmånligt medlemspris.