Uppsägningstid för vikariat

Vikariat är en form av tidsbegränsad anställning. Det innebär att avtalet inte kan sägas upp i förtid av vare sig dig eller arbetsgivaren, eftersom slutdatumet för anställningen är klart redan när du börjar ditt vikariat. Det finns dock situationer då detta inte gäller, till exempel om du och arbetsgivaren har kommit överens om att vikariatet ska kunna sägas upp i förtid.

Vilka regler som gäller vid uppsägning av vikariat styrs av lagen om anställningsskydd (LAS). Grundregeln är att anställningen upphör det datum som vikariatet tar slut. Då är arbetsgivaren inte skyldig att ge dig ett uppsägningsbesked, eftersom slutdatumet är klart redan när du börjar din anställning.

Säga upp vikariat i förtid

För att vikariatet ska kunna sägas upp i förtid måste du och arbetsgivaren ha kommit överens om det. Då ska det framgå i ditt anställningsavtal. I avtalet ska det även finnas information om vilken uppsägningstid som gäller.

Om du varit vikarie under längre tid

Arbetsgivaren kan vara skyldig att ge dig besked om att du inte kommer att få fortsatt anställning när ditt vikariat är slut. Det gäller om du, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än tolv månader de senaste tre åren. Då ska du få skriftligt besked från arbetsgivaren minst en månad före anställningens slut. Om din anställningstid är så kort att beskedet inte kan lämnas en månad i förväg ska du få det när du påbörjar din anställning.

Kollektivavtal

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det i vissa fall göras undantag från lagen. Då är det kollektivavtalets regler som gäller. Kolla därför upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.