Regler för vikariat

Vilka regler som gäller för vikariat styrs av lagen om anställningsskydd (LAS). Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan det dock göras undantag från lagen i vissa fall. Då är det i stället kollektivavtalets regler som gäller.

Anställs du på vikariat innebär det att du är vikarie för ordinarie personal. Du kan anställas som vikarie på grund av till exempel sjukdom eller ledighet. I vissa fall kan en arbetsgivare även ta in en vikarie under tiden som hen rekryterar till den specifika tjänsten. 

Från vikariat till tillsvidareanställning

Grundregeln är att anställningen upphör samma datum som vikariatet går ut. Om uppsägningstiden inte är avtalad eller framgår av kollektivavtal, kan vikariatet inte avslutas i förtid av vare sig av arbetsgivaren eller dig. Om du har varit anställd som vikarie hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod övergår dock anställningen till en tillsvidareanställning. Det gäller tills du fyller 67 år. Därefter övergår vikariatet inte automatiskt till en tillsvidareanställning. 

Lediga tjänster

Arbetsgivaren är skyldig att informera dig som vikare om lediga tillsvidare- och provanställningar. Om du är föräldraledig måste du själv begära att arbetsgivaren ska ge dig informationen.

Du kan läsa vad som står i lagen om anställningsskydd på riksdagens hemsida.