Vikariat

Här hittar du som är vikarie information om din anställning. Du kan till exempel läsa om uppsägningstid för vikariat och vilka regler som gäller för vikariat. Här hittar du även information om vad som står i lagen om anställningsskydd (LAS).

Regler för vikariat

Vilka regler som gäller för vikariat styrs av lagen om anställningsskydd (LAS). Om du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal kan det dock göras undantag från lagen i vissa fall. Då är det i stället kollektivavtalets regler som gäller.

Uppsägningstid för vikariat

Vikariat är en form av tidsbegränsad anställning. Det innebär att avtalet inte kan sägas upp i förtid av vare sig dig eller arbetsgivaren, eftersom slutdatumet för anställningen är klart redan när du börjar ditt vikariat. Det finns dock situationer då detta inte gäller, till exempel om du och arbetsgivaren har kommit överens om att vikariatet ska kunna sägas upp i förtid.

Lagen om anställningsskydd

Villkoren för uppsägningar och anställningar regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). I en del situationer kan det dock göras undantag från vissa delar i laget. Det gäller om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal.
Läs mer om anställningskydd