Semester som timanställd

Som timanställd har du inte automatiskt rätt till semesterledighet. Däremot har du rätt till semesterersättning.

För anställningar som inte pågår längre än tre månader kan semesterledigheten avtalas bort. Då har du i stället rätt till semesterersättning. Enligt semesterlagen ska semesterersättningen motsvara tolv procent av din lön. Den kan antingen betalas ut varje månad samtidigt som du får lön, eller i slutet av varje år. Om din anställning upphör ska dock semesterersättningen betalas ut senast en månad efteråt. Tänk på att om din semesterersättning betalas ut varje månad så ska det tydligt framgå på din lönespecifikation vad som är lön och vad som är semesterersättning.

Tänk också på att du som är timanställd har rätt att tacka nej till erbjudanden om jobb. Ska du till exempel resa bort under sommaren kan du då välja att inte tacka ja till jobb under den perioden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att du inte har rätt till någon ersättning under den perioden.

Har ni kollektivavtal?

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det finnas andra regler i det. Kolla därför upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.