Mentorskapsprojekt och lokala styrelser

Som studentmedlem i Jusek kan du engagera dig lokalt på din studieort. Målet med de lokala styrelserna och projekten är att stärka studenterna på orten genom, antingen genom påverkansarbete eller praktiska projekt. Att engagera sig förbättrar både för dina studievänner men är även en värdefull erfarenhet och merit till ditt cv.

Stärk studenterna på orten

Målet med sektionens lokala verksamhet är att stärka studentmedlemmarna på orten. Detta görs vanligvis genom påverkansrbete, för att exempelvis förbättra studiemiljön, eller genom praktiska projekt som inspirerar eller utökar studenternas nätverk. Du som studerar vet bäst vad som saknas eller kan bli bättre på just din skola.

Mentorskapsprojekt

I Juseks mentorskapsprojekt paras en student, en så kallad adept, ihop med en yrkesarbetande mentor. Adepten och mentorn träffas cirka tio gånger under ett år för att lära av varandra. Under mötena utbyter mentorn och adepten tankar, erfarenheter och idéer och knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

För dig som student
De flesta studenter får genom sin utbildning goda teoretiska kunskaper. Många saknar dock en inblick i det praktiska arbetet inom sin bransch. Juseks ideella mentorskapsprojekt ger studenter möjlighet att ta reda på hur det kan se ut i det kommande yrkeslivet.

För dig som är yrkesverksam
Att vara mentor innebär både en möjlighet att stödja och vägleda en student, men ger även dig som yrkesverksam tid för reflektion och utveckling i din karriär. Kontakta gärna projekten på din ort om du är intresserad av att bli mentor.
Läs mer om Juseks andra mentorskapsprogram

För dig som driver eller vill driva ett av Juseks mentorskapsprojekt

Jusek har 15 lokalstyrelser på 10 olika orter från Luleå i norr till Malmö i söder. Lokalstyrelserna driver projekt som syftar till att korta vägen mellan studier och yrkesliv genom att skapa plattformar för studenter att träffa framtida kollegor och chefer eller att stärka sitt CV. Som aktiv ges du möjlighet till chansen att utöka ditt nätverk, driva frågor som du brinner för, värdefull erfarenhet av en ideell organisation, projektledning och mycket mer. Det är en god merit till ditt CV och en rolig förberedelse inför det kommande yrkeslivet.

Saknas en Jusekstyrelse på din skola eller universitet? Läs nedan.

Engagera dig!

Vad saknas eller kan förbättras på din högskola eller ditt universitet? Finns redan ett aktivt projekt på din skola kan du kontakta projektet direkt och höra mer om hur du kan bli aktiv inom projektet.

Vill du starta ett nytt eller ett eget projekt så kan du kontakta Abelone Tischbein Madsen, sektionsansvarig på Juseks kansli för mer information.

Aktiva lokala styrelser och mentorskapsprojekt

Lokala styrelser
Örebro personalvetare
Gävle - kommunikatörer
Linköping - affärsjurister & ekonomer
Stockholm - jurister
Stockholm - Plugga lika

Mentorskapsprojekt
Göteborg - Jurister
Karlstad - Personalvetare
Luleå - Jurister/rättsvetare
Malmö - Systemvetare
Stockholm - Personalvetare
Stockholm - Jurister
Umeå - Jurister
Örebro - Ekonomer & systemvetare
Örebro - Personalvetare
Örebro - Jurister

Juseks andra mentorsprogram

I olika situationer under arbetslivet kan det vara bra med ett bollplank. Jusek har tre typer av mentorskapsprogram där du kan bli adept eller mentor beroende på var du är i din karriär.
Läs mer om Juseks andra mentorsprogram