Studentmedarbetare

Vi har i flera år drivit frågan att svenska arbetsgivare måste använda välutbildade unga människor på ett smartare sätt. Ett sätt att göra det på är att anställa studentmedarbetare.

Många av Sveriges nyutexaminerade akademiker har alldeles för lite relevant arbetslivserfarenhet med sig ut på arbetsmarknaden. Många får till exempel aldrig möjlighet till praktik under utbildningen, och missar därmed värdefull kontakt med arbetslivet. Samtidigt är det vanligt att jobba vid sidan av sina studier. De flesta gör det för att kunna försörja sig under studietiden, och många jobbar med arbetsuppgifter som inte är kvalificerade.

Studenter behöver med andra ord både extra inkomst och bättre anknytning till arbetslivet. Vi tycker inte att det borde vara en omöjlig kombination, och ett sätt att lösa problemet på är att använda sig av studentmedarbetare!

Vad är en studentmedarbetare?

Studentmedarbetare har funnits i Danmark sen 1940-talet. I korthet innebär studentmedarbetarsystemet att du som är student på en teoretisk utbildning anställs på ett kvalificerat jobb. Du jobbar 10–15 timmar i veckan parallellt med dina heltidsstudier och får en rimlig lön för ditt arbete. Det gör att du får en direkt koppling mellan dina studier och hur de kan användas i praktiken. Du får dessutom relevant arbetslivserfarenhet och kunskap som du kan använda dig av vid valet av fortsatta studier.

Din anställning som studentmedarbetare är inte samma sak som praktik, utan kan i stället ses som ett komplement. Studentmedarbetaranställningen ingår inte i din utbildning. Det betyder att den inte ger några högskolepoäng och inte kan ske inom ramen för dina studier. Däremot ger den samma möjlighet till arbetslivsanknytning som du kan få genom praktik.

Var kan jag jobba som studentmedarbetare?

De flesta studentmedarbetarna jobbar inom kommuner och landsting, men du kan även jobba inom privat sektor. År 2014 nådde vi på Jusek ett stort mål då de första kollektivavtalen för studentmedarbetare träffades inom alla sektorer – statlig, kommunal och privat. Här kan du läsa mer om kollektivavtalen!