Jusek tycker

Vi jobbar för att lyfta och driva frågor som är viktiga för dig. Här hittar du de frågor som vi driver för dig som är studentmedlem hos oss!

Vi jobbar för att alla ska få samma möjligheter att utvecklas i arbetslivet, att din lön ska sättas på arbetsplatsen och att du ska få bra kompetensutveckling. Vi uppvaktar politiker och andra makthavare, förhandlar både centralt och lokalt, debatterar och arrangerar seminarier. Vårt syfte är alltid detsamma – att påverka och förändra arbetslivet och samhällsutvecklingen!

Med våra kärnvärden som grund driver vi vår politik. Två av dessa punkter är direkt relevanta för dig som är studentmedlem:

Underlätta steget mellan utbildning och arbetsliv

  1. Vi tycker att universitet och högskolor ska följa upp vilka arbeten som deras utbildningar leder till och hjälpa studenterna till ökade kontakter med arbetsmarknaden. Målet med vår politik är att alla studenters kunskap ska komma till användning samt ge god ekonomisk avkastning.
  2. Studenter ska ges goda studievillkor
    Vi vill att studielivet ska präglas av god studiesocial miljö, trygghet och en hög kvalitet i utbildningen.

Vill du engagera dig i dessa frågor?

Genom vår studerandesektion kan du som är studentmedlem engagera dig vid sidan av dina studier. Det ger dig möjlighet att påverka dessa frågor samtidigt som du får bra erfarenheter och meriter att skriva på ditt cv!