Arbetsmiljölagen bör du ha koll på

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och anställda samarbeta för att få en bra arbetsmiljö. Men även du som är skyddsombud har en viktig roll för att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt.

Det är alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Anställda har dock ett ansvar att anmäla eventuella risker och brister. Det görs antingen till arbetsgivaren eller till dig som är skyddsombud.

Därför är det viktigt att du som skyddsombud har koll på vad som står i arbetsmiljölagen