Vi kan samhällsvetare

Bland de nyutexaminerade samhällsvetarna anger 66 procent att de våren 2017 har en anställning eller arbetar i eget företag. Det är den lägsta andelen bland Juseks medlemsgrupper.

Samtidigt är det många samhällsvetare som väljer att studera vidare efter sin examen. En fjärdedel av samhällsvetarna som tagit examen 2015/2016 anger vid undersökningstillfället våren 2017 att de läser vidare efter examen för att komplettera sin utbildning. Ytterligare tre procent av de nyutexaminerade samhällsvetarna läser vidare efter examen av anledningen att de inte fått jobb.

Trots den lite trögare arbetsmarknaden är det många nyutexaminerade samhällsvetare som får kvalificerade jobb snabbt, 30 procent redan innan de avslutat studierna och ytterligare 33 procent inom tre månader efter examen. För fyra procent av samhällsvetarna tog det dock mer än ett år att få kvalificerat arbete efter avslutade studier och fem procent anger att de vid undersökningstillfället ännu inte fått något kvalificerat arbete.

Många samhällsvetare arbetar inom statlig sektor
De samhällsvetare som har en anställning fördelar sig förhållandevis jämnt mellan de olika arbetsmarknadssektorerna. Knappt hälften, 45 procent, arbetar i statlig sektor. Det är också många nyutexaminerade samhällsvetare som inleder karriären med tidsbegränsade anställningar. Våren 2017 anger endast 55 procent av de anställda samhällsvetarna att de har en tillsvidare­anställning. Knappt åtta av tio nyutexaminerade samhällsvetare anger de har ett arbete relaterat till utbildningen.

samhallsvetare-stat01.jpg

samhallsvetare-stat02.jpg

Läs även Rapport om samhällsvetares arbetsmiljö

Om samhällsvetare hämtat från Juseks arbetsmarknadsundersökning från 2017 (nya uppgifter kommer under hösten 2019)