Mer om dig som samhällsvetare

Ni samhällsvetare finns lite överallt på arbetsmarknaden och har ett brett arbetsfält. Ni jobbar till exempel som utredare, handläggare och statistiker.

Vad pluggar du?

En samhällsvetenskaplig grundutbildning omfattar 180 poäng, vilket är det samma som tre års heltidsstudier. De vanligaste huvudämnena är statsvetenskap, sociologi samt medie- och kommunikationsvetenskap. Efter tre år får du en kandidatexamen. För att nå magisterexamen krävs ytterligare ett års heltidsstudier och vill du nå masterexamen krävs två.
På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar två respektive fyra år.
Hitta utbildningarna på www.studera.nu
Anmäl dig till en utbildning på www.antagning.se

Var jobbar du?

Begreppet samhällsvetare är brett och innefattar en rad utbildnings- och yrkesinriktningar. Du kan till exempel arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller statistiker.

På den svenska arbetsmarknaden förvärvsarbetar idag närmare 50 000 utbildade samhällsvetare. 25 procent av de förvärvsarbetande samhällsvetarna arbetar inom statlig sektor, 21 procent arbetar inom kommunal sektor och 54 procent inom privat sektor.

Hur ser läget ut på arbetsmarknaden?

För nyexaminerade är konkurrensen stor, så det kan ta tid att etablera sig på arbetsmarknaden. Majoriteten av samhällsvetarna får sitt första jobb på en kommun, inom statlig förvaltning eller i handels-, tjänste- eller serviceföretag. För samhällsvetare med yrkeserfarenhet ser det bättre ut, men också där börjar konkurrensen om jobben att bli större. Desto större anledning att bli medlem i Jusek!

Samhällsvetarnas arbetsmiljö

De flesta samhällsvetare är nöjda med jobbet men är inte tillfreds med hur arbetsgivaren leder verksamheten. Det visar en kartläggning som  Jusek gjort. För att förbättra gruppens arbetsmiljö är det viktigt att verksamheten bedrivs effektivt och att medarbetarnas kompetens tas tillvara.
Läs mer om rapporten