"Jag lär mig nytt hela tiden"

Susanna Hammarberg, samhällsvetare, Regeringskansliet

- Jag har en pol. Mag. Examen från Stockholms universitet men har läst flera kurser vid andra universitet och högskolor. Under mitt yrkesliv har jag arbetat inom central statsförvaltning på olika myndigheter och organisationer. Idag arbetar jag på Regeringskansliet. Det är väldigt roligt att vara med och utveckla förvaltningen. Jag lär mig nytt hela tiden, utvecklas i min yrkesroll och får arbeta med trevliga och duktiga människor.