"Jag har alltid vurmat för det fackliga arbetet"

– Jag har alltid vurmat för det fackliga arbetet och att gemensamt säkerställa goda villkor på arbetsmarknaden. Eftersom jag ser på mig själv som en bred samhällsvetare är Jusek det naturliga valet, säger Karl-Fredrik Ahlmark, samhällsvetare på Göteborgs universitet.

–  Det bästa med att vara medlem är att kunna se förändringar till det bättre. Jag har i flera år uppvaktat Jusek för att säkerställa att medlemstidningen Karriär blir tillgänglig för läsare med synnedsättning. Nu är det klart med en tillgängliggjord version av tidningen från och med 2019, som går att läsa i telefonen eller via hemsidan.

–  Jag har också anmält mig som mentor och haft en lunch som mentor. Ett väldigt positivt sätt att skapa nätverk och att även ömsesidigt utvecklas.

– Jag arbetar som handläggare för forskning och forskarutbildning på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. I min roll handlägger jag och är föredragande inför dekan och fakultetsstyrelsen inom mina ansvarsområden.

 

– Tillsammans med fakultetens prodekan driver jag utvecklingsarbete och är rådgivande, samordnar utvärderingar och säkerställer kvalitet inom dessa områden. Tillsammans med en kommunikatör anordnar vi också olika externa aktiviteter som forskar-afterworks och lunchföreläsningar, i ett folkbildande syfte.

 

– Tidigare arbetade jag med internationalisering på ett mindre lärosäte. Efter 5,5 år där kände jag att det var dags att göra något nytt och sökte mig till ett universitet och en fakultet där jag själv har min utbildningsbakgrund och som bedriver utbildning och forskning just inom det område jag är mest intresserad av, nämligen samhällsvetenskap.

Karl-Fredrik Ahlmark - samhällsvetare på Göteborgs universitet.