"Jag bedriver utvecklingsarbete"

Det säger Karl-Fredrik Ahlmark - samhällsvetare på Göteborgs universitet

–Jag arbetar som handläggare för forskning och forskarutbildning på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. I min roll handlägger jag och är föredragande inför dekan och fakultetsstyrelsen inom mina ansvarsområden. Tillsammans med fakultetens prodekan driver jag utvecklingsarbete och är rådgivande, samordnar utvärderingar och säkerställer kvalitet inom dessa områden. Tillsammans med en kommunikatör anordnar vi också olika externa aktiviteter som forskar-afterworks och lunchföreläsningar, i ett folkbildande syfte.

–Tidigare arbetade jag med internationalisering på ett mindre lärosäte. Efter 5,5 år där kände jag att det var dags att göra något nytt och sökte mig till ett universitet och en fakultet där jag själv har min utbildningsbakgrund och som bedriver utbildning och forskning just inom det område jag är mest intresserad av, nämligen samhällsvetenskap."

Karl-Fredrik Ahlmark - samhällsvetare på Göteborgs universitet