Vanliga frågeställningar kring karriär för samhällsvetare

Vanliga karriärfrågor/problem/dilemman bland samhällsvetare från Go Monday.

 • Jobbar idag som konsult inom samhällsplanering och har fått erbjudande från min största kund att flytta till dem. Jag är osäker på om det är rätt väg att gå?

 • Jag är idag utredare och omvärldsanalytiker på en av Sveriges största kommuner. Jag är mammaledig sen två månader tillbaka. Nu funderar jag på om jag ska passa på att söka nytt jobb under min ledighet.

 • Jag känner inte att jag är inne på rätt spår karriärmässigt. Jag trivs inte med mitt arbete och skulle vilja prova något annat, men vet inte hur jag ska gå tillväga om jag vill göra avsteg från den bana och "röda tråd" jag haft i min karriär hittills.

 • Jag är idag projektledare med inriktning på integrationsprojekt men jag saknar att jobba mer praktiskt med människor. Samtidigt vill jag inte ta ett steg “tillbaka”. Hur ska jag tänka?

 • Jag vill vidare men vet inte vilken väg jag ska gå. Har tittat på roller som till exempel analytiker, utredare och till och och med kommunikatör, men tycker egentligen att allt är lika intressant. Var börjar jag?

 • Jag söker nytt jobb. Har 16 års erfarenhet som handläggare och har sökt ett flertal jobb men kommer inte vidare. Vad gör jag för fel?

 • Jag är samhälls- och kulturanalytiker men vill röra mig mer integration och mångfald, helst på samma myndighet där jag är idag. Borde jag komplettera min utbildning?

 • Jag tog examen för 2 år sedan men vet inte vad jag vill göra.

 • Arbetar som personlig handläggare inom sjukförsäkringen. Ledningen genomför ett sparprogram. Jag är en av de som kommer vara kvar och kanske få större ansvar. Behöver prata med någon inför det.

Vanliga fel/utmaningar när samhällsvetare skriver jobbansökan och fyller i/använder LinkedIn.
 

 • Samhällsorienterade arbetsområden är ofta breda och uppdragen från huvudmannen inte alltid så tydliga. Det här kan lätt smitta av sig i jobbansökningar och på LinkedIn-profiler. Tänk på att förklara och ge ett sammanhang när du presenterar dig.

 • Många samhällsvetare har svårt att mäta sina egna insatser eller resultaten av det man gör. Det ligger i sakens natur - samhällsinsatser är svårt att mäta. Men både på jobbet och när du söker något nytt, är det viktigt att lämna de alltför generella beskrivningarna av vad du gjort och istället prata om konkret nytta och effekt.

Vanliga intervjufrågor vid rekrytering av samhällsvetare. Vad brukar samhällsvetare vara oroliga för inför intervjun?

 • En annan vanlig oro bland samhällsvetare är hur man ska beskriva sig själv. Eftersom de roller man haft ofta är breda och kräver många olika kompetenser, är det svårt att välja ut vad man ska trycka på när man beskriver sig själv.

 • Det blir också vanligare att man oroar sig inför tester och beteendefrågor, vilket används mer och mer i anställningsprocesser.

 • En annan vanlig oro är hur man ska besvara frågan om vad man har för svagheter eller ge exempel på motgångar man varit med om.