För dig som är samhällsvetare

Här kan du som är samhällsvetare hitta information om just din yrkesroll. Du får till exempel tips om löneläget i din bransch. Det gör att du kan känna dig trygg när det är dags för lönesamtal. Välkommen!

Vi vet vad du som samhällsvetare ska ha i lön och var jobben finns. Vi finns dessutom med dig genom hela ditt arbetsliv, och kan stötta dig i alla frågor som rör din anställning. Du som är medlem hos oss får även tillgång till flera bra förmåner.

Du kan till exempel boka en nätverkslunch med en annan medlem som du tycker verkar ha en spännande bakgrund eller jobb.

Professionsföreningen

Samhällsvetare inom Jusek har en professionsförening. Den arbetar bland annat med:

  • Samhällsvetaryrkets utveckling.
  • Utbildningsfrågor för samhällsvetare kopplade till kvalitet, förnyelse och inriktning.
  • Utbildningarnas gångbarhet på arbetsmarknaden.
  • Att skapa bra seminarieverksamhet, nätverk och andra typer av mötesplatser.

Läs mer om professionsföreningen för samhällsvetare

Vi jobbar med andra ord för ditt bästa som samhällsvetare.