"Facket har en viktig roll att spela"

– Som samhällsvetare är Jusek mitt hemmaförbund. Det är självklart för mig att vara fackligt ansluten eftersom jag tycker att facket har en viktig roll att spela i samhället, säger Susanna Hammarlund, samhällsvetare på Regeringskansliet.

– För mig handlar det först och främst om att vara med att bidra till fackets grundläggande arbete med att sluta kollektivavtal och andra överenskommelser. Sedan är det ett bra sätt att hålla mig uppdaterad och omvärldsbevaka.

- Jag har en pol. Mag. Examen från Stockholms universitet men har läst flera kurser vid andra universitet och högskolor. Under mitt yrkesliv har jag arbetat inom central statsförvaltning på olika myndigheter och organisationer.

– Idag arbetar jag på Regeringskansliet. Det är väldigt roligt att vara med och utveckla förvaltningen. Jag lär mig nytt hela tiden, utvecklas i min yrkesroll och får arbeta med trevliga och duktiga människor.

Susanna Hammarlund - samhällsvetare på Regeringskansliet.