Rapport: Personalvetare ställer höga krav på chefen

Personalvetare är nöjda med jobbet, men är den av Juseks utbildningsgrupper som är minst nöjda med sin närmaste chef. Viktigast för att förbättra personalvetarnas arbetsmiljö är utvecklande arbetsuppgifter och låg stress. Det framgår av Juseks omfattande kartläggning av personalvetarnas arbetsmiljö.

– Sex av tio personalvetare anser att de har en god arbetsmiljö, men flera andra faktorer är avgörande för nöjdheten med arbetet för gruppen. Det handlar om relationen till närmaste chef, behovet av anställningstrygghet och en väl fungerande lokal löneprocess, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Kartläggningen visar också att en av fyra personalvetare är mycket stressade och att kvinnor är betydligt mer stressade än män. Bland annat har fler kvinnor sömnproblem och fler anser att arbetet är så krävande att övriga livet påverkas negativt.

Juseks arbetsmiljöarbete har som utgångspunkt att det traditionella synsättet bör kompletteras med ett mer positivt perspektiv, där fokus även riktas mot de faktorer som skapar välbefinnande i arbetet. Ett skäl till det är att ett högt välbefinnande gynnar innovation och produktivitet. För personalvetarna är utvecklande arbetsuppgifter den enskilda faktor som påverkar välbefinnandet mest.

Viktigaste arbetsmiljöfaktorer för att förbättra personalvetarnas välbefinnande i arbetet

  1. Utvecklande arbetsuppgifter
  2. Låg nivå av stress
  3. Dialog med närmaste chef om stress och arbetsbelastning
  4. En skälig lön som sätts i en fungerande lokal löneprocess
  5. Anställningstrygghet
  6. Inflytande över vilka kollegor arbetet utförs med

Läs hela rapporten (pdf)