Matnyttigt för personalvetare

Karriärfrågor, vanliga fel i jobbansökningar och vanliga intervjufrågor för personalvetare.

Vanliga karriärfrågor/problem/dilemman bland HR-personer

 • Jobbar idag som konsult och har fått erbjudande från min största kund att flytta till dem. Jag är osäker på om det är rätt väg att gå?
 • HR Business Partner på stor svensk koncern och mammaledig sen två månader tillbaka. Nu funderar jag på om jag ska passa på att söka nytt jobb under min ledighet.
 • Jag känner inte att jag är inne på rätt spår karriärmässigt. Jag trivs inte med mitt arbete och skulle vilja prova något annat, men vet inte hur jag ska gå tillväga om jag vill göra avsteg från den bana och "röda tråd" jag haft i min karriär hittills.
 • Jag jobbar idag med HR-strategi men saknar att jobba mer operativt. Skulle vilja vara med på HR-stöd. Men det känns som att gå bakvägen, att ett steg “tillbaka”. Hur ska jag tänka?
 • Jag jobbar med lön och vi genomför stora förändringar i hanteringen. Vill ha ett bollplank i hur jag ska hantera förändringarna.
 • Jag vill vidare men vet inte vilken väg jag ska gå. Har tittat på roller som till exempel strategiansvarig, verksamhetsutvecklare och processutvecklare, men tycker egentligen att allt är lika intressant. Var börjar jag?
 • Jag har blivit erbjuden en ny tjänst där jag får vara med i ledningsgruppen. Men det är ett mindre företag och jag kommer att få lägre lön än jag har nu. Ska jag tacka nej?
 • Jag vill utvecklas mer inom rekrytering och gärna gå mer mot specialistrekrytering. Vad ska jag tänka på?

Vanliga fel/utmaningar när HR-personer skriver jobbansökan och fyller i/använder LinkedIn.

 • Som personalare gillar man ofta att jobba med människor. Viljan att se människor växa och utvecklas är ofta centralt. Den drivkraften behöver också synas i din ansökan, på din LinkedIn-profil och i annan kommunikation. Utmaningen blir att inte vara för allmän och klyschig. När det kommer till mjuka frågor är det väldigt lätt hänt att beskrivningarna blir så luddiga och allmängiltiga att de egentligen inte säger någonting alls. “Jag vill se människor utvecklas” må vara sant - men hur? Du behöver ge en mer konkret bild av hur du och ditt synsätt skiljer sig från andra.
 • Många HR-avdelningar är mer operativa och administrativa än vad de kanske egentligen själva vill. HR bör vara en strategisk fråga, inte bara operativa uppgifter. Utmaningen här är att också kunna beskriva sig så i sin egen kommunikation. Hur har du jobbat strategiskt eller mot uppsatta resultatmål?

Vanliga intervjufrågor vid rekrytering av HR-personer. Vad brukar HR-personer vara oroliga för inför intervjun?

 • Många som jobbar inom HR utgår från det de själva är vana med. Man förväntar sig att bli intervjuad på ungefär samma sätt som man själv håller en intervju. Man läser lätt in vad man tror rekryteraren är ute efter och anpassar sitt svar därefter. I praktiken leder det sällan till en bra intervju. Utmaningen är att släppa garden lite och fokuserar mer på vilka budskap man vill nå fram med, än på hur frågorna ställs eller svaren formuleras.
 • Det blir också vanligare att man oroar sig inför tester och beteendefrågor, vilket används mer och mer i anställningsprocesser.