Pensionär

Du får väldigt gärna vara kvar som medlem när du blir pensionär. Här kan du se vilka förmåner du omfattas av och vilken avgift du har.

Som pensionär är medlemsavgiften mycket lägre än den ordinarie avgiften.
Här kan du se vad avgiften är »

Pensionärsmedlem får samma information som yrkesverksam medlem. Du måste själv meddela oss när du går i pension. Antingen via telefon, fax eller e-post, det du behöver ange är ditt medlems- eller personnummer samt från och med vilket datum du går i pension.

Från och med den månad man fyller 65 får man automatiskt utträde ur a-kassan. Vill du gå ur Akademikernas a-kassa före dess måste du anmäla det skriftligt, via fax, brev eller e-post till medlem@jusek.se

Har du tecknat gruppförsäkringar via Jusek så behåller du dina försäkringar till och med den månad du fyller 67 år. Eventuell sjukförsäkring ska avslutas i samband med pensionsavgång.