Arbetsmarknaden för nyutexaminerade akademiker

Vartannat år genomför vi en undersökning bland nyutexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi frågar hur och var de fick sina första jobb. Dessutom ger undersökningen svar rörande utbildning, ingångslön och andra frågor kring arbetssituationen.

Vår arbetsmarknadsundersökning 2017 visar att arbetsmarknaden för dessa grupper är fortsatt god. De som deltog i undersökningen tog examen under perioden september 2015 – augusti 2016. Här har vi listat några av svaren som vi fick:

  • 78 procent hade vid undersökningstillfället våren 2017 en anställning eller arbetar i eget företag.
  • Endast två procent är arbetslösa eller deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
  • 18 procent har valt att studera vidare efter examen. De allra flesta gör det av anledningen att de vill komplettera sin utbildning.

Hur snabbt går det att få jobb?

Vår undersökning visar att nyutexaminerade akademiker får kvalificerat arbete snabbt. Nästan en tredjedel får sitt första kvalificerade jobb redan innan studierna är avslutade och inom tre månader efter examen har 68 procent fått kvalificerat arbete. Vid undersökningstillfället våren 2017 var det endast fyra procent som ännu inte fått ett kvalificerat jobb.

Var finns jobben?

Majoriteten av deltagarna i vår undersökning är anställda i privat sektor. Bland de anställda har 66 procent en tillsvidareanställning. En stor majoritet – 85 procent – anger att de har ett jobb som är relaterat till utbildningen och ett arbete där de får använda sin kompetens.

Hur viktigt är det att löneförhandla?

Jämfört med tidigare års undersökningar är det fler som anger löneanspråk vid anställningstillfället. Våren 2017 har hälften av de nyutexaminerade gjort det. Undersökningen visar att de kom att tjäna i snitt 1000 kronor mer än de som inte gjorde det. Resultatet tyder på att det gör skillnad att löneförhandla.

Vill du läsa hela undersökningen?

Här hittar du hela vår arbetsmarknadsundersökning för 2017.