"Juseks nyhetsbrev inspirerar"

Gabriella Ringvall Bengtsson, kommunikatör, egenföretagare inom ledarskap, arbetsmiljö och kommunikation, Stockholm

– Jusek har under studietiden och genom mitt yrkesliv orienterat mig på det jag behöver ha koll på i arbetslivet. Juseks nyhetsbrev inspirerar alltid till att gå på de evenemangen som erbjuds.