Här hittar du som är kommunikatör information om just din yrkesroll. Du får till exempel tips rörande praktik och jobb. Dessutom kan du ta del av vår statistik för kommunikatörer, som kan hjälpa dig på vägen när det är dags att prata lön!

Vanliga karriärfrågor/problem/dilemman bland kommunikatörer

  • Jag är idag projektledare med inriktning på internkommunikation men jag saknar att jobba med konsumentkommunikation. Samtidigt har jag stora möjligheter att få mer ansvar där jag är nu och vill inte lämna det. Hur ska jag tänka?
  • Kommunikatör på stor svensk koncern och mammaledig sen två månader tillbaka. Nu funderar jag på om jag ska passa på att söka nytt jobb under min ledighet.

  • Jobbar idag som konsult och har fått erbjudande från min största kund att flytta till dem. Jag är osäker på om det är rätt väg att gå?

  • Jag har hittills jobbat på byrå med fokus på varumärken men skulle vill röra mig mer till kundsidan. Behöver jag komplettera min utbildning?

  • Jag känner inte att jag är inne på rätt spår karriärmässigt. Jag trivs inte med mitt arbete och skulle vilja prova något annat, men vet inte hur jag ska gå tillväga om jag vill göra avsteg från den bana och "röda tråd" jag haft i min karriär hittills.

  • Jag söker nytt jobb. Har 16 års erfarenhet som kommunikationsstrateg och har sökt ett flertal jobb men kommer inte vidare. Vad gör jag för fel?

Vanliga fel/utmaningar när kommunikatörer skriver jobbansökan och fyller i/använder LinkedIn.

  • En av de största utmaningarna som kommunikatör är att inte vara för bred. Som kommunikatör är man ofta generalist. Man kan en hel del, på många olika områden. Men i kommunikationen om sig själv är det viktigt att ha en nisch och vara riktad.

  • Många som jobbar med kommunikation har svårt att mäta sina egna insatser eller resultaten av det man gör. Det ligger i sakens natur - kommunikation är svårt att mäta. Men både på jobbet och när du söker något nytt, är det viktigt att lämna de alltför generella beskrivningarna av vad du gjort och istället prata om konkret nytta och effekt.

Vanliga intervjufrågor vid rekrytering av kommunikatörer. Vad brukar kommunikatörer vara oroliga för inför intervjun?

  • En annan vanlig oro bland kommunikatörer är hur man ska beskriva sig själv. Även om man jobbar med kommunikation till vardags, känns det ofta riktigt svårt att hitta rätt ord när man beskriver sig själv.

  • Frågor som syftar till känna av den kulturella matchningen är också ett återkommande orosmoln. De kommer i många former. Från de mer raka, “jobbar du hellre i grupp eller på egen hand”, till de betydligt mer abstrakt, “vilken position skulle du ta i ett fotbollslag”