Rättsvetare

Vad gör en rättsvetare? Här kan du läsa om vad yrkesrollen innebär. Det kan hjälpa dig att avgöra ifall jobbet kan vara något för dig. Om du redan är rättsvetare kan du få tips och inspiration till vilken bana du ska välja i ditt arbetsliv!

En rättsvetenskaplig utbildning är på 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Därefter kan du bygga på din kandidatexamen med en masterutbildning på avancerad nivå, vilken ligger på 120 poäng. Som rättsvetare läser du bland annat rättsvetenskap, rättshistoria, rättsteori samt affärs- och europarätt.

Så vad är skillnaden mellan en juristexamen och en examen i rättsvetenskap? Förutom utbildningens längd så täcker en juristexamen fler rättsområden. Utbildningen i rättsvetenskap plockar dels in fler ämnen utanför det juridiska, och dessutom fokuserar den extra mycket på valda delar av juridiken. Kom också ihåg att det krävs en juristexamen för att få behörighet till notarietjänstgöring. Dessutom behöver du en juristexamen om du vill bli advokat.

Som rättsvetare kan du jobba inom både privat, statlig och offentlig sektor. Möjliga arbetsplatser är till exempel försäkringsbolag, banker och myndigheter. Förslag på arbetsuppgifter kan bland annat vara att genomföra rättsutredningar, utforma remissvar eller agera rådgivare.

Vad har en rättsvetare i lön?