Rapport: Hög stress gör jurister mindre nöjda med jobbet

Jurister tycker att deras kompetens tas tillvara och de är nöjda med sina arbetsuppgifter. Samtidigt brottas yrkesgruppen med höga nivåer av stress, något som gör juristerna mindre nöjda med jobbet. Det framgår av den omfattande kartläggning av juristernas arbetsmiljö som Jusek gjort.

Juristerna är Juseks mest stressade utbildningsgrupp. En tredjedel av juristerna upplever i hög utsträckning negativ stress. Det bidrar till att var femte jurist har svårt att sova. Nästan fyra av tio anser att arbetet är så krävande att det påverkar övriga livet negativt. Kartläggningen visar även att stressproblemen påtagligt påverkar den totala nöjdheten med arbetet negativt. Genomgående är kvinnor mer drabbade av stressrelaterade problem är män.

– Arbetsmiljön är viktig för våra juristmedlemmar och ett bredare perspektiv krävs för att förstå hur de mår på och av jobbet. Vi ser även att juristernas välbefinnande ökar i takt med att de upplever fler positiva aspekter av arbetet. Att minska stressen är nödvändigt, men långt ifrån tillräckligt för att förbättra juristernas arbetsmiljö. Arbetsgivarna och vi som fackförbund måste arbeta med båda perspektiven och en viktig förutsättning för detta är att det finns kollektivavtal, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Viktigaste arbetsmiljöfaktorer för att förbättra juristernas välbefinnande i arbetet:
1. Möjlighet att lära nytt i arbetet
2. Arbetet ska vara förenligt med ett aktivt liv i övrigt
3. Rimlig stressnivå
4. Verksamheten bedrivs effektivt
5. Närmaste chef ger löpande stöd
6. Lönen är skälig och avspeglar arbetsinsatsen
7. Inflytande över när arbetet ska utföras

Läs hela rapporten, pdf