För dig som är jurist

Välkommen till vår sida för dig som är jurist! Här har vi samlat information som rör just din yrkesroll. Du får till exempel råd om lön och tips om möjliga banor i arbetslivet för dig som är jurist.

Vi är Sveriges största fackförbund för jurister och har stenkoll på din arbetsmarknad. Vi kan stötta dig i alla frågor som rör ditt arbetsliv, och finns här för dig oavsett om du är student eller yrkesverksam.

Som medlem hos oss får du dessutom tillgång till flera bra medlemsförmåner. Läs mer om dem här! 

Professionsföreningen

Under hösten 2016 drog Jusek igång en professionsförening för jurister. Den arbetar bland annat med:

  • Juristyrkets utveckling.
  • Utbildningsfrågor för jurister kopplade till kvalitet, förnyelse och inriktning.
  • Utbildningarnas gångbarhet på arbetsmarknaden.
  • Att skapa bra seminarieverksamhet, nätverk och andra typer av mötesplatser.

Läs mer om professionsföreningen för jurister

Lite mer om dig

Vilken juristutbildning går du?

Juristprogrammet är 4,5 år långt (270 högskolepoäng) och leder till en yrkesexamen (juristexamen).
Andra juridiska utbildningsprogram omfattar heltidsstudier på minst tre år (180 poäng) för en kandidatexamen.
Därefter kan du fortsätta på avancerad nivå i ytterligare två år för en masterexamen. Rättsvetenskap och affärsjuridik är vanliga huvudämnen.
På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar två respektive fyra år.
Hitta utbildningarna på www.studera.nu
Anmäl dig på www.antagning.se

Var jobbar du?

Vad gör en jurist? Du arbetar till största delen inom rättsväsendet, på advokatbyråer och inom övrig offentlig förvaltning. Banker och olika typer av tjänsteföretag är också vanliga arbetsplatser. Knappt fyra av tio yrkesverksamma jurister arbetar med vad som traditionellt ses som juridiskt arbete, alltså som domare, åklagare, advokat, företagsförvaltning eller organisationsjurist.

Affärsjurist, skattejurist, arbetsrättsjurist, fastighetsjurist, familjerättsjurist, kommunjurist, bankjurist, bostadsjurist, förvaltningsjurist, trafikjurist, avtalsjurist, patentjurist är exempel på inriktningar du kan ha.

På den svenska arbetsmarknaden finns cirka 37 000 utbildade jurister. Oftast arbetar du inom privat sektor (57 procent), medan 37 procent finns inom staten och sex procent i kommunerna.

Hur ser läget ut på arbetsmarknaden?

Arbetsmarknadsläget för dig är gott. För jobb som inte kräver specialistkompetens kan konkurrensen vara hård, samtidigt som behovet av kvalificerade jurister ökar. Prognosen för nyexaminerade jurister till år 2021 är att den är i balans. Arbetslösheten bland jurister är i allmänhet låg.