Civil utredare

Som jurist har du möjlighet att jobba som civil utredare. Då är du anställd av Polismyndigheten och jobbar med brottsutredningar av olika slag.

Som civil utredare bedriver du utredningsarbete. I det ingår det till exempel att hålla förhör och sammanställa bevis. Skillnaden mellan en polis och en civil utredare är att poliser har större juridiska befogenheter. De får till exempel bära vapen och gripa misstänkta personer, vilket en civil utredare inte får göra.

Civila utredare har många möjliga utbildningsbakgrunder, till exempel en juristexamen. Du behöver alltså inte ha en polisutbildning för att bli civil utredare och du kan jobba inom flera olika avdelningar på Polismyndigheten.